CASIO FX-570ES PLUS

Mã SP :

Tình trạng: Còn hàng

429.000₫
 Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Số tính năng:417 

 • Tính Năng Khác: Cách ghi số (FIX, SCI), Đơn vị góc (Deg, Rad, Grad), Chuyển đổi đơn vị góc (Deg, Rad, Grad) 

Thông số Kỹ Thuật

 • Hiển thị: 31 x 96  
 • Biến nhớ: 9 

Tính năng đặc biệt

 • Logarit: Có 
 • Bảng tính :Có 
 • Ra kết quả chứa căn: Có 
 • Bất phương trình: Không 
 • Số nguyên tố: Không 
 • Tính tỉ lệ: Không 

Tính Năng

 • Chức năng cơ bản: Mũ, logarit, phân số, tổ hợp, hoán vị, làm tròn số, bình phương và căn bậc 2, tam thừa và căn bậc 3, lũy thừa căn số,
 • Chức năng hiện lại kết quả
 • Hệ đếm cơ số n Toán logic: Có 
 • Chức năng CALC Chức năng SOLVE: Có 
 • Giải phương trình tuyến tính Giải phương trình đa thức: Có 
 • Chức năng lượng giác: Sin, Cos, Tan và tính nghịch, Hàm Hyper 
 • Nhập dữ liệu thống kê: Có 
 • Độ lệch chuẩn trong thống kế 1 biến: Có 
 • Hồi quy: Có 
 • Ma trận: Có 
 • Giá trị đạo hàm Tích phân: Có 
 • Số phức: Có 
 • Đổi đơn vị Hằng số khoa học: Có 
 • Số ngẫu nhiên: Có 
 • Số nguyên ngẫu nhiên: có 
 • Hiển thị nghiệm của một số phương trình bậc 2, ví dụ: Hiển thị nghiệm dạng căn thức và phân số: 

Tag sản phẩm: